Login Labelsoft forum locked Log in
  • Huisarts

    Bent u klaar voor de toekomst? De oplossing ligt met WebHIS Zorgdossier binnen handbereik! Lees verder »

  • Huisartsenpost

    Met de volledig geintegreerde Triage module bereikt u nog sneller uw doel! Lees verder »

  • WebHIS Portaal

    Kwaliteitsverbetering met het WebHIS ArtsPortaal! Lees verder >

GGZ protocollen in Zorgdossier

De GGZ module is een nieuw ontwikkeld protocol binnen de 1e lijn.
De ontwikkeling is tot stand gekomen dmv intensieve samenwerking met gebruikers uit de doelgroep. De doelgroep bestaat uit interne zorgverleners zoals huisartsen en POH-GGZ
en externe zorgverleners zoals GB-GGZ en S-GGZ.

Behoeften
Er was al langer behoeften om naast meetwaarden ook de zorg rondom de patiënt te omschrijven. De opbouw van de GGZ-module is dan ook anders dan de bekende Prodigmo-protocollen voor chronische aandoeningen. Binnen deze module zijn er uitgebreide mogelijkheden tot consultatie naar externe medebehandelaren die een advies kunnen uitbrengen binnen de behandeling van de patiënt zonder dat deze direct verwezen hoeft te worden.

GGZ-moduleAfbeelding GGZ module
Patiënt meldt zich in de huisartsenpraktijk.
Afhankelijk van de ingangsklacht wordt besproken welke behandeling het beste aansluit.
In samenspraak met de patiënt wordt er een compleet behandelplan opgesteld bestaande uit een ‘Hulpvraag’, ‘Beschrijvende diagnose’ en ‘Behandeldoel’.

Multi-disciplinaire samenwerking
Het kan nodig zijn om een Psycholoog (GB-GGZ) of een Psychiater (S-GGZ) te consulteren.
De patiënt kan aangeven met wie een behandelrelatie wordt aangegaan.
Deze externe behandelaar krijgt toegang tot het behandelplan en kan samen met de hulpvraag die de huisartsenpraktijk met de patiënt heeft opgesteld een advies retour sturen via het Zorgdossier KIS (Ketenzorg Informatie Systeem).
De huisarts ziet in het Journaal dat er een consultatie heeft plaatsgevonden.

Mailing naar externe zorgverleners
Externe zorgverleners krijgen een toegang tot Zorgdossier KIS.
Er gaat een (onbeveiligde) mail naar de externe zorgverlener met de melding:
Nieuwe patiënt voor behandeling.
In Zorgdossier kan de externe zorgverlener vervolgens zien welke patiënt het is en om welke klacht het gaat (beveiligde mail).
Vervolgens kan hij het dossier openen bij de patiënt waar een behandelrelatie mee is aangegaan en ziet welke informatie wordt gevraagd

GGZ-trajecten
Er zijn verschillende vervolgtrajecten mogelijk van zelfmanagement tot chronische trajecten. Van Kind-jeugd trajecten tot Volwassenen en Ouderentrajecten.
Koppelingen met screeners behoren tot de mogelijkheden.
De doorlopen trajecten zijn eenvoudig terug te zien.

Financiële afhandeling
De financiële afhandeling vindt plaats via het KIS volgens de nieuwe GGZ-norm
GZ 321 en GZ 322. Uw praktijk wordt hiermee ontlast.
Via rapportagelijsten kunt u de gewenste managementinformatie visualiseren.

Meer weten, bel ons op 079 - 361 56 52 of mail naar verkoop@labelsoft.nl
 Contact

*
*
*
*
*