Login Labelsoft forum locked Log in
  • Huisarts

    Bent u klaar voor de toekomst? De oplossing ligt met WebHIS Zorgdossier binnen handbereik! Lees verder »

  • Huisartsenpost

    Met de volledig geintegreerde Triage module bereikt u nog sneller uw doel! Lees verder »

  • WebHIS Portaal

    Kwaliteitsverbetering met het WebHIS ArtsPortaal! Lees verder >

WebHIS Ketenzorg

HIS-KISWebHIS Zorgdossier HIS-KIS dé oplossing voor de regio.

In rap tempo worden in steeds meer regio's zorggroepen opgericht om de gewenste ketens van o.a. Diabetes en COPD te kunnen faciliteren. Met het maken van centrale afspraken met de zorgverzekeraars over de te gebruiken DBC’s als uitgangspunt, nemen deze zorggroepen tevens de centrale coördinatie van de gegevensverzameling d.m.v. ICT ter hand. Om de centrale coördinatie en facturatie te kunnen bewerkstelligen is namelijk ook centrale dataverzameling nodig. Iedere ketenpartner dient hierin zijn eigen bijdrage te registreren. De coördinator dient namelijk exact te weten welke patiënten wanneer actief zijn in de keten. Dit is immers van belang voor de facturatie: veelal is afgesproken dat een diabetes patiënt die tijdelijk onder behandeling is in de tweede lijn, geen onderdeel uitmaakt van de 1stelijns keten en dus ook niet mag worden gedeclareerd. Maar ook, een keten dient kwaliteitsverbetering te zien te geven, anders heeft de patiënt er geen enkel belang bij. De zorgverzekeraar stelt dit daarom ook als harde eis en vraagt ter controle van deze verbetering indicatoren waarmee dit kan worden aangetoond. Jaarlijks, desnoods maandelijks.

Dus wordt er gebruik gemaakt van een KIS: een Keten Informatie Systeem. De veelal juichende brochures van leveranciers van deze systemen beloven een enorm gemak en bovenal een volledige koppeling met alle bestaande HIS systemen. Medische data tussen het HIS en KIS worden soepel uitgewisseld zonder dat ogenschijnlijk iemand maar iets hoeft te doen. En natuurlijk, de bestaande HISsen gaan moeiteloos om met de veranderende flow van de data, wie twijfelt daar nu aan? En de privacy van de patiënt? Natuurlijk 100% gewaarborgd, vanzelfsprekend toch?

Lees hier het volledige document WebHIS Ketenzorg

Meer weten, bel ons op 079 - 361 56 52 of mail naar info@labelsoft.nlContact

*
*
*
*
*