Login Labelsoft forum locked Log in

Welkom bij de
beste integrale oplossing
voor uw huisartsenpraktijk

De 'huisarts'

De Huisarts

WebHIS Zorgdossier
Voor de ondersteuning van de huisartsenpraktijk biedt Labelsoft het WebHIS Zorgsysteem. Zorgdossier dat voldoet aan alle eisen die aan een HIS (Huisartsen Informatie Systeem) gesteld kunnen worden. Onlangs werd uit metingen onder gebruikers vast-gesteld dat de kwaliteit en de waardering voor WebHIS Zorgdossier en de service hierop kan wedijveren met alle andere systemen.

Behalve dat het een modern, gebruikersvriendelijk en compleet HIS is, zijn er tevens functionaliteiten in opgenomen die de organisatie van de (groeps)praktijk in samenwerking met andere disciplines vergemakkelijken. Tegelijkertijd werken en registreren door assistenten, HAIO's, verpleegkundigen of praktijkondersteuners is mogelijk op ieder gewenst niveau.

Standaard procedures als G-standaard (Taxe), EVS (Digitalis) en COV zijn in WebHIS Zorgdossier opgenomen. Maar ook een superieure, gebruiksvriendelijke agenda waarmee iedereen in `no time' aan de slag kan.

Doordat Zorgdossier aangeboden wordt in een ASP omgeving, waarbij uw gegevens centraal beheerd worden, heeft u geen omkijken meer naar uw automatisering.

Webhis Zorgdossier is wel verwant aan Webhis Call Manager maar is in functionaliteit uitontwikkeld naar een volwaardig HIS met al zijn uitgebreide functionaliteit.

Sterk is WebHIS Zorgdossier voor wat betreft de elektronischeNictiz communicatie en het berichtenverkeer doordat het een netwerktoepassing is. Analoog aan de ontwikkelingen van WebHIS Call Manager voor wat betreft de communicatie op de AORTA infrastructuur is deze ook in WebHIS Zorgdossier geheel voorzien en dus ongekende mogelijkheden voor wat betreft de informatieuitwisseling.

Tevens beschikt Zorgdossier over een interactief Patiënten Portaal. Met deze feature kunnen patiënten middels de website van de praktijk of gezondheidscentrum toegang worden verleend tot zijn of haar persoonlijke informatie. Zo is het mogelijk een afspraak in de agenda te maken en het aanvragen van herhaal medicatie. Binnenkort is het ook mogelijk om een e-consult aan te vragen.

Maar wat zou er nu mooier zijn dan werken op de huisartsenpost in je eigen HIS-omgeving. En dat is geen muziek meer uit de verre toekomst, behalve een synchronisatie van de mogelijkheden tussen WebHIS Call Manager en WebHIS Zorgdossier is het in de toekomst ook mogelijk om bij werken met WebHIS Zorgdossier op de huisartsenpost, waar WebHIS Call Manager draait, met je eigen HIS¬omgeving te werken.

Meer weten, bel ons op 079 - 361 56 52 of mail naar verkoop@labelsoft.nl
 Contact

*
*
*
*
*